معرفی درس

بازاریابی و تحقیقات بازار هسته اصلی یک کسب و کار زنده هستند و بر مبنای یک فلسفه سازمانی و اصول راهنمای آن در تعامل با مشتریان، رقبا، شرکاء و محیط پیرامون شکل می­گیرند. در این درس بر مقولاتی همچون اهمیت مشتری، استراتژی برند، بازاریابی دیجیتال و روش های ترویج و تبلغ تاکید می شود.

سرفصل ها

سرفصل های درس مدیریت بازاریابی به صورت زیر است:

فصل اول: استراتژی بازاریابی و جایگاه سازی نام و نشان تجاری
– ساخت برندهای قوی
– مطالعه آزاد: بازاریابی در دوره رکود اقتصادی
– بازاریابی استراتژی
– بخش­بندی، هدف گذاری و جایگاه سازی در بازار (STP)
– مطالعه موردی در مورد STP
– جایگاه سازی برند
– مطالعه موردی در مورد جایگاه سازی برند
– برند مانترا یا شعار نام و نشان تجاری
– تجربه­ای که برند در ذهن و نگرش مشتریان دارد
فصل دوم: مشتری مداری – محدودیتهای محصول محوری و چالشهای مشتری مداری
– حرکت از محصول محوری به سمت مشتری مداری
– شکاف­های موجود در رویکرد محصول محوری
– مدل کسب و کار مبتنی بر اطلاعات مشتری
– مزیت­های بازاریابی مستقیم
– چه شرکتهایی مشتری محور هستند؟
– مشتری مداری چیست؟
– تفکر و تعمق در مورد مشتری مداری
– موانع و چالش های مشتری مداری
– مطالعه موردی و توضیحی درباره مشتری مداری و ارزش بلند مدت مشتری
فصل سوم: استراتژی های بازار
– مقدمه و اجرا
– رقابت آنلاین و آفلاین
– موانع و شکاف ها
– انزوای سلایق و اقلیت اولویت ها
– چگونه استارت آپ های خرده فروشی گسترش پیدا می کنند؟
– مشتریان و بازاریابی دیجیتال

 

– مطالعه آزاد: بازاریابی مبتنی بر ایجاد هیجان
– تاثیر گذاری و نحوه انتشار اطلاعات
– استراتژی قیمت گذاری 1 – معرفی

– استراتژی قیمت گذاری 2 – عوامل موثر بر مشتری
فصل چهارم: برندینگ – استراتژی‌های ارتباطات اثربخش برند و استراتژی‌های موقعیت‌یابی مجدد
– پیام برند و برقراری ارتباط
– المان های برند و انتخاب یک نام برند
– ادامه بحث مربوط به عناصر و المانهای برند – رنگ و شعار
– ادامه بحث مربوط به عناصر و المانهای برند: بسته بندی
– المان های برند و ترغیب مشتری
– جایگاه سازی دوباره برند