ثبت نام در دوره آموزش مدیران اجرایی

هزینه ثبت نام: ۶ میلیون تومان برای هر نفر

ثبت نام در دوره فعلی محدود به سازمان ها بوده و ثبت نام گروهی مدیران سازمانها امکان پذیر است

برای ثبت نام با ما تماس بگیرید:

کانال تلگرامی: @maps_mba

شماره تماس: 09333638109