دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های غیرحضوری برای سازمان ها
دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های غیرحضوری برای سازمان ها
دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی
دوره های غیرحضوری برای سازمان ها

ویژگی های منحصر به فرد دوره :

 • انتخاب دروس از بهترین دانشگاه های دنیا
 • مجموعه ای از ویدئوهای کوتاه ۱۰-۱۵ دقیقه ای
 • زیرنویس فارسی (با صدای اصلی)
 • راهنمای جامع شامل مطالب نظری برای هر ویدئو به منظور تعمیق یادگیری
 • پروژه Capstone به منظور بکارگیری همه آموخته ها
 • مطالعه موردی از دانشگاه هاروارد

 • کوییزهای آنلاین بعد از اتمام هر فصل برای اطمینان از یادگیری و حفظ
 • راهنمای یادگیری جامع با مطالب ضروری برای فهم عمیق تر مسائل
 • پاسخ به سؤالات در واتساپ در کمتر از ۴ ساعت
 • جلسات آنلاین هفتگی برای رفع اشکالات
 • سمینارهای موردی
 • ویدئوهای مکمل در طول دوره
 • امتحان جامع حضوری در انتهای هر درس (کتاب باز)